Bērni vēroja,sajuta,pētīja,kas notiek ar sniegu,ja to ienes telpā. Mēģināja zīmēt sniegā,kā arī veica eksperimentu-vai krāsainais ūdens sasalst. Zīmēšana sniegā sagādāja visiem lielu prieku. Aktivitātē iesaistījās visi bērni un parādīja savu radošumu.
Dabu var pētīt katru dienu,tas bērniem patīk un ir vēlme darboties un izzināt pasauli.