Ik gadu uzņēmums SIA “Papīrfabrika „Līgatne”” organizē makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”, kurā šoreiz piedalījāmies arī mēs. Kopīgiem spēkiem esam savākuši 880 kg papīra...

   gr. ,,Ežuki" audzēkņi, kuri ir arī aktīvi Cūkmeņa detektīvi, piedāvāja savu palīdzību makulatūras iekraušanas darbos.