Olimpiskā mēneša ietvaros, 21. aprīlī,  iestādes āra teritorijā norisinājās Olimpiskā diena. 
Šogad, lai kopīgi vingrotu, kopā bija sapulcējušies lieli un mazi pasākuma dalībnieki .
Vispirms visi kopā ar sporta skolotāju  un Runci iesildījās ar dažādiem kustību vingrinājumiem mūzikas pavadījumā, vēlāk sekoja  Olimpiskā deju. 
Turpinājumā norisinājās dažādas stafetes  bērnu kustību koordinācijas , veiklības, uzmanības, attapības veicināšanai un precizitātes attīstībai. Olimpiskās dienas noslēgumā katrs bērns saņēma diplomus, saldumus un nelielas dāvaniņas.
Paldies visiem, kuri iesaistījās Olimpiskās dienas norisē - sporta skolotājai Rutai, grupu skolotājām, skolotāju palīgiem, citiem iestādes darbiniekiem , kuri aktīvi līdzdarbojās kopā ar bērniem. Mūsu mērķis ir veicināt bērnu vēlmi un prieku piedalīties sportiskajās aktivitātēs.