Rudenī grupa ,, Ežuki" uzsāka Cūkmena detektīvgaitas.  Visu mācību gadu tika mācīts par dabas aizsardzību, atkritumu šķirošanu, dabas piesārņošanu u.tml. Ir pienācis laiks, kad jāsniedz atskaite par iemācīto un izdarīto. Cūkmens bērniem uzdeva dažādus jautājumus, deva veikt uzdevumus, viņi kopīgi dziedāja Cūkmena himnu, dejoja Cūkmena deju. Pēc pārbaudījumiem, visi bērni saņēma diplomus.