Matemātika un gatavošana
Bērniem patīk gatavot kādu ēdienu, tāpēc to var izmantot kā motivāciju apgūt agrīnās matemātiskās prasmes un iemaņas.
Gatavojot ēdienu bērni strādā pie skaitīšanas, mērīšanas, svēršanas, salīdzināšanas kā arī pārtikas produktu un atkritumu šķirošanas. Šis projekts arī paredz veselīga uztura popularizēšanu bērnu vidū.
Papildus tiek paplašināts vārdu krājums attiecīgajai tēmai, veicināta loģiskā un radošā domāšana, dažādu vienkāršu recepšu izzināšana. Sadarbojoties ar ārzemju partneriem bērni gūst pieredz par valodu un kultūru daudzveidību.
Izmantojot dažādas lietotnes bērniem tiek piedāvātas pašu skolotāju veidotas interaktīvās spēles.
Un visbeidzot bērni saņem pozitīvas emocijas un patiesu prieku par paveikto darbu.