Lai veicinātu bērnos interesi par grāmatu pasauli, grupas “Ežuki “ audzēkni kopā ar skolotājām devās uz Dagdas bērnu bibliotēku. Kur iepazinās ar bibliotekāra profesiju: kādus pienākumus bibliotekārs veic, kādā veidā piesaista jaunus apmeklētājus.
Ekskursijas rezultātā mēs uzzinājām: ka bibliotekārs, pirmkārt, popularizē  bibliotēku ar savu darbu, pasūta jaunus materiālus, apmāca kā lietot datoru, kur meklēt informāciju, organizē tikšanās ar māksliniekiem un izstādes. Radošas darbnīcas, kurās parasti iesaistāmies arī mēs.
Pateicoties Ilonai Bronkai, šogad mēs arī pieteicāmies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021 gada grāmatu kolekcijai 5+”.
Paldies Ilonai par sadarbību.