,,Bitītēs” noritēja sportiska izprieca,,Varenais Lāčplēsis’’. Mūsu grupiņā nu jau par tradīciju ir kļuvusi Lāčplēša dienas atzīmēšana sportiskā stilā. Pirms enerģiskās izklaides noskatījāmies un noklausījāmies teiku ,,Lāčplēsis’’, kas stimulēja grupas zēnus pierādīt savu drosmi un veiklību dažādās aktivitātēs. Savu roku un muskuļu stiprumu puiši pierādīja spiežot viens otram roku. Tālāk sekoja stafete, kur ir jāpierāda savu veiklumu. Neiztika arī, bez atjautības, ko zēni pierādīja, konstruējot ģeometriskās figūras no dažādiem klučiem. Arī grupas meitenes nepalika malā, bet nepārtraukti uzmundrināja savus draugus gan ar aplausiem, gan ar saukļiem. Izskaņā-visiem labs garastāvoklis un godam nopelnītās medaļas un saldumiņš.        / gr. ,,Bitītes"skolotājas