Mazie Ķipariņi izrotāja grupas telpas, valdīja svētku noskaņojums.
Bērni noklausījās Latvijas himnu, kā arī piedalījās radošajā darbā.