Daudz laimes, Latvija! Ar šiem vārdiem PII grupas “Lāsītes” audzēkņi sveica savu mīļo dzimteni 103.dzimšanas dienā.
Svētku pasākumu audzinātāja  ar bērniem iesāka ar himnu, turot rokās izšūtās sirsniņas, kuras simbolizēja mīlestību pret savu valsti. Tika dziedātas dziesmas par Latviju, bērni gāja rotaļās, izgrieza latvju zīmes, ar kurām tika izrotāta grupiņa.
Visiem gribam novēlēt:  “Dāvāsim Latvijai savas zināšanas, talantu, enerģiju un darba mīlestību, priecāsimies par savu un citu veikumu mūsu valsts labā!”