,,Bitītēs” iestājās pavasaris.
Ar katra jauna pavasara atnākšanu dvēsele priecājas un dzied. Viss elpo ar prieka pilnu dabas pārveidošanos maigās saules staros. Šīs skaistās pārvērtības dabā pamudināja čaklos ,,Bitīšu” audzēkņus  mainīt savu darba vidi uz pavasarīgo. Pēc apspriedes ķērāmies pie darba. Lielāku iniciatīvu vides iekārtošanā šoreiz izraisīja grupas meitenes, kuras draudzīgi grieza , līmēja un rotāja. Visiem ir gandarījums un prieks par paveikto darbu. Tagad pavasari izjūtam ka tru dienu darbojoties pašu darinātajā vidē.