Matemātiskais jautro un atjautīgo klubiņš ,,Bitītēs’’.
06.04.22. Bitītēs ,,atvērās’’ jautro un atjautīgo klubiņš. Klubiņa divas komandas- ,,Riņķis’’ un ,,Kvadrāts’’ darbojās matemātikas mācību jomā. Veiksmīgai sadarbībai , tika ievēlēti abu komandu kapteiņi, kuri bija atbildīgi par darba procesu savās komandās. Darba sākumā komandas saņēma veicamo darbu sarakstu, kas sastāvēja no septiņiem  uzdevumiem (izveido komandas nosaukuma formu; atbildi uz jautājumiem; izveido ciparu no komandas dalībniekiem; atrodi un uzraksti pāra un nepāra ciparus; veido stāstījumu par ciparu; nosauc nedēļas dienas un mēnešus; ievieto matemātiskās darbības pareizo zīmi) un paveikto darbu kontrollapu, kur tika uzlikts ,,smaidiņš’’, kas apliecināja, ka komanda veiksmīgi paveikusi savu darbu. Draudzīgā un ciešā komanddarba lokā visi klubiņa dalībnieki sekmīgi  tika gala ar visiem uzdevumiem.