Lasītprames stunda Bitītēs.
Lasītprasme ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatprasmēm.Ik dienu šo prasmi attīstām un pilnveidojam darbā ar sagatavošanas grupas bērniem.Meklējam veidus un paņēmienus, kā to padarīt interesantāku un aizraujošāku.12.aprīlī ,,Bitītes’’ieplānoja lasītprasmes stundu.Stundas ietvaros bērni darbojās četrās grupās,diskutējot par veicamo darbu, meklējot atbildes uz uzstādītajiem jautājumiem.Katra grupa saņēma pa vienam dažāda veida uzdevumam.Darba beigās grupai bija jāprezentē savs veikums.Pēc prezentācijas audzēkņiem tika piedāvātas mīklas burtu atšifrēšanai.Pareizi atminētais burts tika meklēts starp burtu trafaretiem un attēlots un izrotāts uz lielās tapešu lapas.Cītīgā darba procesā kārtējo reizi nostiprinājām lasītprasmi.