Saulainajā 11.maija rītā grupu ,,Ežuki", ,,Bitītes", un ,,Taurenīši"audzēkņi saņēma pateicību un saldu cienastu no Dagdas bibliotēkas par aktīvu piedalīšanos ,, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2021."