,, Kā Ziemassvētku vecītis savus Rūķus meklēja..." ,,Zvaniņos".  / 23.12.2020.

Ziemassvētku brīnumi ,, Mārītēs" /  22.12.2020.

Ziemassvētki ,, Pūcītēs". 

,, Lāsītes" svin Ziemassvētkus.

Ziemassvētki ,, Saulītē". /17.12.2020.

Gr. ,, Ežuki".
 Bērni un skolotājas iejutās rūķu lomās. Rūķiem darba bija pilnas rokas .Bērnu vecāki bija sarūpējuši saldu galdu. Ziemassvētku brīnumiem tic visi, lai cik lieli vai mazi mēs arī būtu!  / gr. ,, Ežuki"

Rūķu Ziemassvētki ,, Bitītēs".

Taurenīšu pasākums ,,Dāvanu meklējumos”.  

Ceturtdienas rīts sākās ar piparkūku  cepšanu. Vēlāk bērni tās rotāja, lai uzdāvinātu vecākiem.
Pēcpusdienā bērnus satika Rūķis un Raganiņa, kura sagatavoja bērniem uzdevumus. Kad visi uzdevumi bija izpildīti, Raganiņa atklāja noslēpumu, kur dāvanas paslēptas. Pildot uzdevumus, bērniem vajadzēja dziedāt skaļā balstiņā; dejot raitā solī; asināt prātus, minot mīklas; lasīt dzejoļus par ziemu.
 Svētki turpinājās ārā pie eglītes. Bērnus sagaidīja vēl viens Rūķitis, kurš gribēja ar bērniem paspēlēt. Svētki beidzās ar atrastām dāvanu zem eglītes.  / gr. ,, Taurenīši" skolotājas

Gr.,,Bitītes” gaida Ziemassvētkus. / 16.12.2020.

Pilnā sparā rit gatavošanās Ziemassvētkiem .Grupa un eglīte ir izrotātas, tiek rūpētas dāvanas un pārsteigumi gada visjaukākajiem svētkiem. Šie ir īpaši svētki , kuriem ir sava smarža -piparkūku smarža.Šodien  šo smaržu izbaudīja arī grupas ,,Bitītes’’ čaklie Rūķi, kas darbojās Rūķu darbnīcā, veidojot piparkūkas.Ar  lielu aizrautību un azartu visi piedalījās piparkūku mīklas veltnēšanā un piparkūku veidošanā.Visas veidotās piparkūkas sarosījās lielā cepamplātī un devās uz iestādes virtuves cepeškrāsni. Rezultātā sanāca smaržīgas un gardas piparkūkas, atliek  tās tikai izgaršot. Esam priecīgi par kopā paveikto darbu un ar lielāko prieku gaidām Ziemassvētkus!        / gr. ,,Bitītes" skolotājas

,, Ežuki" par piedalīšanos Latgales plānošanas reģiona izsludinātajā konkursā ,, Latvija manā sirdī!" saņem godalgotas balvas.    / 11.12.2020.

,,Saulīte" gaida Ziemassvētkus.

Ziemas prieki  /27.11.2020.

gr. ,,Mārītes"

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinēšana 17.11.2020.

gr. ,,Ķipariņi"

Visi kopā mācījāmies dzejolīti:
Es mīlu tevi, Latvija,
Vai tu to tagad dzirdi?
Es mīlu tevi, Latvija,
Ar savu mazo sirdi.

Bērni piedalījās radošajā darbā. / gr. ,,Ķipariņi" skolotājas


gr. ,,Zvaniņi" 

Arī mēs, mazie patrioti, šonēdēļ svinējām Latvijas dzimšanas dienu - rotājot grupu, dziedot dziesmas, apgūstot jaunas, mums vēl nezināmas lietas. Skatījāmies animācijas filmu ,, Karoga stāsts ", lai zinātu, kā radies mūsu sarkanbaltsarkanais karogs. 

Mēs tagad droši varam teikt: 
,, Mēs dzīvojam Latvijā,
Mēs dzīvojam Dagdā ( oriģ. Rīgā),
Mēs dzīvojam zemē brīnišķigā,
Pilsētā brīnišķīģā". 
         /J.Osmanis/

/gr. ,,Zvaniņi" skolotājas

gr. ,,Bitītes"

Kur ir tā zeme, kuru labi zinām?
Kur plaši lauki, meži, debess zila , zila!
Kur ģimene un visi labie draugi?
Tā mūsu Latvija, to visi mīlam!
Bitīšu rīts iesākās ar kopīgu svētbrīdi par godu Latvijas dzimšanas dienai. Visi kopā dziedājām Valsts himnu, noskatījāmies animācijas filmu ,,Karoga stāsts’’ .Atcerējāmies, kādi reģioni ir Latvijā, kādā reģionā un pilsētā  dzīvojam mēs. Visi draudzīgi vienojamies kopīgā dejā, izspēlējām rotaļas ar Latvju zīmēm. Un kā jau ierasti dzimšanas dienas beigās par godu Latvijai sarīkojām balonu salūtu. Arī daba priecājās kopā ar mums un pirmais sniegs aicināja mūs visus doties ārā, lai arī tādā veidā sveikt mūsu valsti. /gr.,,Bitītes" skolotājas

gr. ,,Ežuki" svētkus svinēja dziedot, dejojot, ejot rotaļās. Svētku pārsteigums - ziepju burbuļu salūts.

gr. ,,Taurenīši". 

17.11.2020. ,,Taurenīši"  svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Pasākums ritēja visas dienas garumā. Bērniem vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus un par katru paveikto dabūja burtu - TVIJALA.
1.uzdevums. Bērni zīmēja apsveikumus Latvijai ar novēlējumiem. ( Par to ieguva burtu T)
2.uzdevums. Viktorīna ,, Ko es zinu par Latviju?" Par katru pareizu atbildi bērni ieguva Auseklīti. 1. vieta Līgai, jo viņai bija visvairak Auseklīšu. ( burts A).
3.uzdevums. Radošā darbnīca ,,Karogu virtene". Bērnu uzdevums - karogā no plastelīna veidot baltu svītru. ( burts J).
4.uzdevums. Konstruēšana. Komandas spēle. Katrai komandai jāaplīmē viens Latvijas novads; pēc tam no 4 novadiem jāsaliek Latvija. (burts L).
Pasākuma otrā daļa ( kopā ar mūzikas skolotāju Tatjanu)
5. Himnas noklausīšanās.
6. Dziesma ,, Rīgas gaiļi" . ( burts A).Par skaistu tautas deju ,,Tūdaliņ tāgadiņ " bērni ieguva burtu V. Nobeigumā pēc rotaļas ,, 4 gadalaiki"  - burts I.
Kad visi burti bija grozā, bērni salika vārdu LATVIJA.
Svētku pasākuma nobeigumā par labiem darbiem, skaistu dziedāšanu un raitiem soļiem dejošanā bērnus gaidīja cienasts. 

Visiem paldies!

/ gr. ,,Taurenīši"  skolotājas

gr.,,Pūcītes"

,,Bitītēs” darbojās Pētnieciskā laboratorija. Pilnā sparā notiek gatavošanās Latvijas dzimšanas dienai. Gatavojam dāvanas gaviļniecei -  zīmējam, veidojam, bet neaizmirstam arī par praktiskām lietām un procesiem , kas notiek mums apkārt. Šodien grupā darbojās Pētnieciskā laboratorija, kurā pētījām gaisu. Pētījumam bija izvirzīti 3 jautājumi : ,, Vai gaisu var saķert?, ,,Vai cilvēkam ir nepieciešams gaiss?,, ,  Vai ar gaisu  var zīmēt?’’ Tad mēģinājām to pierādīt. Ar polietilēna maisiņa palīdzību ķērām gaisu grupas telpā. Kāds bija visiem pētniekiem prieks, kad gaiss bija saķerts! Noskaidrojām, kādēļ cilvēkam ir nepieciešams gaiss. Un beidzot izpūtām zīmējumu ar salmiņa  palīdzību, ko tālāk papildināsim ar zīmuļiem. Sanāca  ļoti pamācošs un aizraujošs pētīšanas process./gr. ,,Bitītes" skolotājas

Lāčplēša diena ,,Bitītēs’’

Turpinot patriotisma audzināšanu, ,,Bitītes’’ nosvinēja Lāčplēša dienu. Noklausījušies latviešu tautas teiku ,,Par Lāčplēsi” un apskatījušies attēlus par Lāčplēsi, grupas zēni mēģināja izrādīt savas spējas  un stiprumu 7 sportiskajās stafetēs. Aktivitātes notika aizraujošā un jautrā atmosfērā, ko sarūpēja grupas meitenes, nepārtraukti uzjautrinot un atbalstot savus stipros grupas ,,Lāčplēšus’’. Izpriecas izskaņā stafešu dalībnieki saņēma Lāčplēša medaļas un saldumiņus. Draudzīgi visi cienājās pie saldā kakao galda.  /gr.,,Bitītes" skolotājas

 Gr. ,,Taurenīši" audzēkņi ar savām skolotājām svinēja Lācplēša dienu, nolikot svecītes pie Sērojošās mātes pieminekļa.

Patriotiskā audzināšana ,,Bitītēs’’.
     Novembris ik gadu pirmsskolā iezīmējas kā  Patriotisma mēnesis, kad Latvijas krāsas kļūst spilgtākas, emocijas-svinīgākas. Tuvojas Latvijas dzimšanas diena un, kā jau katru gadu, skolotājas nodarbina jautājums, kā savus audzēkņus audzināt par cilvēkiem ,  kas mīl  un ciena savu valsti. Tādēļ,, Bitītēs’’  nolēmām sākt audzināšanu ar svētku vides iekārtošanu grupiņā. Šim nolūkam izrunājām, kas ir Latvju zīmes, kas ir Auseklītis, kādus rakstus vecmāmiņas  ieada cimdos un dūraiņos. Pēc apspriedes ķērāmies pie rotājumu gatavošanas. Ar lielu aizrautību un entuziasmu bērni strādāja pie cimdiņu dekorējuma. Rezultātā visi ir gandarīti par kopīgi paveikto darbiņu. Tagad ar nepacietību gaidām svētkus.  /gr.,,Bitītes" skolotājas

gr. ,,Podziņas" iepazīst Iestādes darbinieku profesijas.

,,Ķipariņi" iepazīst profesijas.
Karjeras nedēļa ,,Ķipariņos" pagāja ļoti interesanti un aizraujoši. Ciemos bija atnācis ārste, kura stāstīja par savu  profesiju, par veselīgu uzturu, kas jāēd lai augtu veselam un stipram. Ka arī bērni spēlēja sižeta lomu rotaļu ,,Ārsts".
Vēl grupu ,,Ķipariņi"  apciemoja  pavārs.Kopā ar viņu bērni  spēlēja kustību rotaļu ,,Vāru, vāru putriņu”. Pavārs ar bērniem runāja par veselīgu uzturu, ka arī visi kopā pētīja dažādus putraimus, ,,cepa"cepumus.
Karjeras nedēļas nogalē grupu apciemoja Policists, kurš stāstīja par savu profesiju,  par drošību uz ceļa. Visi kopā noskatījās filmu ,,Drošs ceļš uz skolu”. Bērni vizinājās ar mašīnu, ievērojot ceļa satiksmes noteikumus.  /gr. ,,Ķipariņi" skolotājas

Karjeras nedēļa ,,Lāsītēs"  /26. - 30.10.2020.

Helovīni ,, Bitītēs’’
Lai arī Helovīni nav Latvijas tradīciju svētki, tie ir ļoti iecienīti jaunās paaudzes vidū. Tamdēļ 30.oktobra pēcpusdienā ,,Bitītēs” sarīkojām nelielu Helovīna ballīti. Pie saldā galda izrunājām , kas ir un ko dara Helovīnos. Katrs audzēknis saņēma Helovīnu dienas simbolu-ķirbi. Visi kopā, jaukā  gaisotnē, baudījām saldumus pie skaisti servēta galda. 

/gr.,,Bitītes” skolotājas

,, Pūcīšu" rudens fantāzijas


Karjeras nedēļa ,,Pūcītēs" /26.10.-30.10.2020.


Karjeras nedēļa

5.diena / 30.10.2020.

,, Mārīšu" Karjeras nedēļas nogale.
   Nedēļas laikā pievērsāmies dažādām profesijām. Bijām frizieri, pavāri, skolotāji. Skatījāmies īsfilmas par dakteri Miedziņu, kinologu, ugunsdzēsēju, zoologu. 
   Pienācis laiks arī izklaidei! Esam kultūras darbinieku masku ballītē. 
   Arī mūsu vecāki līdzdarbojās. Kopā ar bērniem mājās paveica uzdoto darbiņu - uzzīmēt profesiju; kā arī sagādāja maskas ballītei. Paldies!    / gr. ,,Mārītes" skolotājas

Bitītes-klining menedžeri (apkopējs).
Nu ir pēdējā Karjeras nedēļas diena. Nedēļas laikā ir iepazītas vairākas profesijas un noslēdzošā dienā ,,Bitītes’’ izlēma iejusties klining menedžeru (apkopēju ) lomā. Ir ļoti svarīgi atrasties tīrā un uzkoptā vidē. Pie ,,apaļā’’ galda tika apspriesti apkopēja pienākumi. Savā grupā jaunie klining menedžeri izmazgāja visas rotaļlietas, izslaucīja  plauktos putekļus, pārklāja gultas veļu(spilvendrānas) savās gultiņās. Sanāca ļoti aizraujošs, aizkustinošs un pamācošs darba process.   / gr. ,, Bitītes” skolotājas

gr. ,,Ežuki" audzēkņi prezentē mājas darbu - ,,Kad es izaugšu...."

Paldies vecākiem par atbalstu!


Šodien ,, Ežuki" ir muzikanti.

Karjeras nedēļa

4.diena / 29.10.2020.

gr. ,, Ežuki" audzēkņi iepazina ļoti neparastu un tai pašā laikā interesantu profesiju - arheologs.

,,Bitītes" -  fizioterapeiti.

Fiziskas aktivitātes vienmēr bijušas atslēga uz labu pašsajūtu un iespēju būt harmonijā ar sevi. Ārstnieciskā vingrošana jeb fizioterapija ir labākais veids, kā nostiprināt dziļo muskulatūru, tādējādi uzlabojot savu veselību. Par savu fizisko stāvokli rūpējas arī ,,Bitīšu’’ komanda, tādēļ ceturtajā Karjeras nedēļas dienā iejutās fizioterapeitu lomā. Kā vienmēr apspriedes sākumā noskaidrojām, kādi tad ir fizioterapeita darba pienākumi. Ķērāmies pie praktiskām darbībām. Pirms masāžas  katrs pārbaudīja savu pulsu un devās iziet  sajūtu paklājiņu. Tad sekoja masāža , ko katrs ,,Bitīšu’’ audzēkņu pāris izbaudīja uz savām muguriņām. Tālāk sekoja ārstnieciskā vingrošana, kuras sākumā iestādes medmāsa un arī paši bērni noklausījās bērnu sirdsdarbību. Sporta zālē skolotāja Ruta demonstrēja vingrojumus pareizai stājai.  / gr.,,Bitītes” skolotājas

Karjeras nedēļa

3.diena /28.10.2020.

,,Bitītes"- bibliotekāri.
     Rit 3. Karjeras nedēļas diena. Šodien ,,Bitītes’’ iepazīst bibliotekāra darbu. Apspriežot bibliotekāra darba pienākumus, noskaidrojām, ka ir nepieciešami vairāki priekšnosacījumi, lai iekārtotu bibliotēku. To arī mēģināja izdarīt  grupas ,,Bitīšu’’ audzēkņi. Sākumā noskaidroja uzvedības noteikumus bibliotēkā, sakārtoja grāmatas pa plauktiem un kategorijām, noskaidroja bibliotekāra pienākumus. Katram bibliotēkas apmeklētājam ir izveidota lasītāja karte. Visas dienas garumā darbojas bibliotēkas lasītava.    / gr. ,,Bitītes” skolotājas

Grupas ,,Mārītes" jaunie pavāri gatavo augļu salātus.


Konditors. Bārmenis. Viesmīlis.
   Vienas dienas laikā grupas ,, Ežuki" ,,apguva" trīs profesijas. Rīts sākās ar cepumu gatavošanu. Ikviens lepojas ar saviem konditorejas izstrādājumiem. 
   Vēlāk bērniem tika dota iespēja pašiem pagatavot un nogaršot kokteiļus, izrotājot tos ar dekoriem.
Būt par viesmīli nav nemaz tik vienkārši. Par to pārliecinājās tie, kuriem bija iespēja apkalpot pārējos, izstaigājot starp galdiņiem un ievērojot etiķeti. 
,,Ežuki" nonāca pie secinājuma, ka profesijas ir savstarpēji saistītas, viena no otras atkarīgas un vienlīdz vajadzīgas.                                                                                                                                                                                  /gr. ,,Ežuki" skolotājas

Karjeras nedēļa

 2.diena /27.10.2020.

Grupas ,,Zvaniņi" mazuļi iepazīstas ar policijas operatīvo mašīnu.


,,Bitītes" – pavāri.
   Katru dienu mūsu organismam ir nepieciešams uzturs. To  secināja ,,Bitīšu’’ audzēkņi. Radās jautājums ,kurš tad rūpējas par ēdiena gatavošanu mūsu iestādē. Izskanēja loģiska atbilde –pavārs. Sacīts –darīt, šodien visi bija pavāri. Dienas ēdienkartē ieplānots augļu salāts, ko rūpīgi  pēc visām sanitārajām normām grieza paši audzēkņi. Darba rezultāts-garšīgs un sātīgs augļu salāts. Visi kopā to degustējam. Paldies visiem ,,Bitīšu’’ vecākiem un vecvecākiem  par sarūpētajiem augļiem!    / gr.,,Bitītes"skolotājas

Grupas ,,Mārītes" frizieri.

Karjeras nedēļa 

1.diena/ 26.10.2020.

,,Bitītes" iepazīst fitoterapeita profesiju.

,,Augi radīti, lai mums palīdzētu. Atliek tikai pateicībā paņemt un gudri tos izmantot’’, tā saka ārsts fitoterapeits Artūrs Tereško. Šī tēma ieinteresēja arī ,,Bitītes’’, tādēļ izvēlējamies  tuvāk iepazīt šo profesiju. It īpaši tagad slimību un vīrusu  laikā ,nolēmām  vairāk uzzināt par zāļu tējām un to nozīmi  cilvēka organismā. Šim nolūkam  noskatījāmies nelielas īsfilmas par ārstniecisko augu ietekmi uz cilvēka veselību. Apskatījām,  izsmaržojām, iztaustījām  kumelīšu, liepziedu, kliņģerīšu, ugunspuķu,  asinszāļu, piparmētru , ehināciju tējas. Beigās degustējām piparmētru, kumelīšu un liepziedu tējas. Nonācām pie slēdziena , ka ne tikai ķīmiskie preparāti, bet arī zāļu  tējas palīdz uzlabot veselību. Lai visiem laba un stipra veselība!    / Gr.,,Bitītes” skolotājas

grupas ,,Ežuki" Karjeras nedēļas sākums

Roku mazgāšanas diena,, Bitītēs’’.  / 23.10.2020

Lai arī roku mazgāšana šķiet pašsaprotama ikdienas sastāvdaļa, ,,Bitītēs’’ tika organizēta Roku mazgāšanas diena. Šo , it īpaši šajā neparastajā  dzīves pārbaudījumu laikā, dienu rosināja sarīkot Slimību profilakses un kontroles centra piedāvātā Ziepiņa pamācošā dziesmiņa, ko visi draudzīgi noskatījāmies un noklausījāmies. Diena piesātināta ar dažādām un daudzveidīgām aktivitātēm, proti-katrs audzēknis izpētīja savas plaukstiņas un konstatēja, ka uz tām dzīvo mikrobi. Kā tie izskatās, bērni attēloja savos zīmējumos. Tika noskaidrots, ka mikrobi baidās ziepes un ūdeni. Tālāk sekoja rūpīga plakāta ,par pareizo roku mazgāšanas procesu, izpēte. Teorētiskās daļas noslēgumā sekoja Ziepiņa jaukā dziesmiņa, kas mudināja visus doties uz roku mazgājamo telpu , lai uzsāktu praktisko darbību roku mazgāšanā. Izdevās ļoti jauka, jautra, pozitīvām emocijām piepildīta diena, kuras gaitā skanēja gan smiekli, gan tika aktualizēti personīgās higiēnas noteikumi.    / gr. ..Bitītes" skolotājas


,,Bitīšu" eksperimentu diena.  / 13.10.2020.


,,Bitītes” sakārto inventāru savā mini-dārzā.

    Pavasarī iestādīto tomātu raža jau  novākta, smaržīgās un košās petūnijas un samtenes  noziedējušas, tagad ir pats laiks sakārtot savu mini dārziņu. Kopīgiem spēkiem visi ,,Bitīšu” audzēkņi sabēra zemi no mini-dārziņa maisos un sagrāba  lapas nojumes teritorijā. Visi ir priecīgi un gandarīti par  kopā paveikto darbu. / gr. ,,Bitītes" skolotājas

Grupas ,,Ežuki''  labo darbu nedēļa 

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!
“Labo darbu nedēļas” ietvaros, grupas “Ežuki" audzēkņi salasīja kastaņus veselības un fizisko aktivitāšu nodarbībām.
Pārsteigt, iepriecināt, palīdzēt- tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam. / gr.,, Ežuki'' skolotājas

Grupas ,,Ežuki" neparastā Miķeļdiena. /29.09.2020.

Rudens maratons Dagdas pilsētas skvērā. /2020.gada 23.,24.,25.septembrī/

,,Saulīte'' rudens noskaņās. /2020.gada septembris/

Rudens noformējums. /gr.,,Zvaniņi''/

Laukumu nosaukumi.

,,Ežuki'' izliek Saules zīmi./09.09.2020./

gr.,,Ežuki'' iepazīst autoceļu uzturētāju darbu. /09.09.2020./

,,Bitītes'' gatavojas sveikt savus tētus. / 11.09.2020./

 .