Septembris…  Jaunais mācību gads…
Uz grupu ‘’Mārītes’’ atnāca 16 trīsgadnieki no tiem 7 zēni un 9 meitenes . Šis mēnesis iestādē ir adaptācijas periods, kad mēs iepazīstam viens otru. Bērni pierod pie citām skolotājām un grupas telpām, skolotājas komunicējot ar vecākiem, iepazīst bērnu raksturu un paradumus,  līdz ar to arī veidojas cieša sadarbība virzoties uz vienu kopīgo mērķi – jēgpilnu bērna attīstību.
Bērni ļoti ātri pierada pie jauniem apstākļiem, skolotāju prasībām, grupas noteikumiem un režīmam, tāpēc diezgan veiksmīgi ķērāmies pie mācību satura apguves. Ikdienā apgūstam pamatprasmes, kas ir veiksmīgs sākums bērnu tālākai pilnvērtīgai attīstībai.

Grupas skolotājas : Ērika, Anželika