Vadītāja    Ieva Baldiņa

Pieņemšanas laiks: 

  • Pirmdien  9.00 - 11.00
  • Ceturtdien 14.00 - 16.00

Tālrunis:   22033859
E-pasts:   pii.saulite@kraslava.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā    Inese Paškeviča
Tālrunis:  27808574
E-pasts:   inese1003@inbox.lv

 Lietvede   Ruta Daniļeviča
Tālrunis:   65652108

Medmāsa   Kristīne Bluka

grupa ,, Ķipariņi"  skolotājas  Aiga Šuplinska, Kristīne Razāne
  /1 - 2 gadi/             skolotāja palīgs Oļesja Rubacka
                                   tālrunis:  20225849

grupa ,,Zvaniņi"    skolotājas Alla Jasjukeviča,Dace Eisaka
 /2 - 3 gadi/             skolotāja palīgs Ļena Kļimoviča
                                   tālrunis: 20253625

grupa ,,Podziņas"  skolotājas Sigita Prikņa, Nataļja Saveļjeva
 /4 - 5 gadi/              skolotāja palīgs Gaļina Rubāne
                                   tālrunis:  20273239

grupa ,,Mārītes"    skolotājas Anželika Pokule, Ērika Pavloviča
 /3 - 4 gadi/             skolotāja palīgs Irēna Jakušonoka
                                   tālrunis: 25418845

grupa ,,Bitītes"      skolotājas Ilona Beitāne, Iveta Plakoša
 /6 - 7 gadi/             skolotāja palīgs Lidija Denisenoka
                                  tālrunis: 25409221

grupa ,,Ežuki"      skolotājas Ingrīda Pauliņa, Ludmila Lukaševiča
/5 - 6 gadi/             skolotāja palīgs Inese Brice
                                  tālrunis: 28635633

grupa ,,Taurenīši" skolotājas Irēna Stalīdzāne, Jeļena Slapiņa
 /4 -7 gadi/               skolotāja palīgs Aina Viļuma
                                    tālrunis: 25462296

mūzikas skolotājas   Tatjana Jefremova

sporta skolotāja   Ruta Platace

skolotāja logopēds  Rasma Graše