Vadītāja    Ieva Baldiņa

Pieņemšanas laiks: 

  • Pirmdien  9.00 - 11.00
  • Ceturtdien 14.00 - 16.00

Tālrunis:   22033859
E-pasts:   pii.saulite@kraslava.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā    Inese Paškeviča
Tālrunis:  27808574
E-pasts:   inese1003@inbox.lv

 Lietvede   Ruta Daniļeviča
Tālrunis:   65652108

Medmāsa   Kristīne Bluka

grupa ,, Ķipariņi"  skolotājas  Aiga Šuplinska, Kristīne Razāne
                                  skolotāja palīgs Oļesja Rubacka, apkopēja Tatjana Stikute
                                  tālrunis:  20225849

grupa ,,Zvaniņi"    skolotājas Alla Jasjukeviča,Dace Eisaka
                                  skolotāja palīgs Ļena Kļimoviča
                                  tālrunis: 20253625

grupa ,,Podziņas"  skolotājas Sigita Prikņa, Nataļja Saveļjeva
                                   skolotāja palīgs Gaļina Rubāne
                                   tālrunis:  20273239

grupa ,,Mārītes"    skolotājas Anželika Pokule, Ērika Pavloviča
                                   skolotāja palīgs Irēna Jakušonoka
                                   tālrunis: 25418845

grupa ,,Bitītes"      skolotājas Ilona Beitāne, Iveta Plakoša
                                  skolotāja palīgs Lidija Denisenoka
                                  tālrunis: 25409221

grupa ,,Ežuki"      skolotājas Ingrīda Pauliņa, Ludmila Lukaševiča
                                 skolotāja palīgs Inese Brice
                                 tālrunis: 28635633

grupa ,,Taurenīši" skolotājas Irēna Stalīdzāne, Jeļena Slapiņa
                                   skolotāja palīgs Aina Viļuma
                                   tālrunis: 25462296

mūzikas skolotājas   Tatjana Jefremova

sporta skolotāja   Ruta Platace

skolotāja logopēds  Rasma Graše