Pirmā klātienes tikšanās.

Uzsāktā pārrobežas projekta “Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens” (Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstīšana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos) / ”Colorful emotions” LL-00009 (Krāsainās emocijas) ietvaros, 2024. gada 11. aprīlī Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu pārvaldē tika aizvadīta visu iesaistīto partneru pirmā klātienes tikšanās.
     Tikšanās iesākās ar iepazīšanos ar partneru komandām un dokumentu parakstīšanu. Tikšanās laikā tika pārrunāta Projekta īstenošana, tā apskats. Diskusiju laikā pārrunāti katra partnera galvenie pienākumi, kā arī rezultāts, uz ko mēs virzāmies. Sanāksmes laikā tika izrunāti jautājumi par projekta vadības struktūru izveidi, projektu koordinācijas un uzraudzības sistēmu, kā arī par turpmākajām komunikācijas prasībām.
     Noslēdzot pirmo klātienes tikšanos, visi klātesošie projekta dalībnieki iepazinās ar projekta galvenā partnera pārstāvēto pirmsskolas izglītības iestādi -  Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte”. Noslēdzot iestādes apskati, viesus sagaidīja grupas “Bitītes” audzēkne Aleksandra Šēfere, kura sveica ciemiņus ar muzikālu sveicienu latviešu un lietuviešu valodā.
     Tagad tik uz priekšu! Mums viss izdosies!
Thank you!
Ačiū!
Paldies!
     Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild projekta galvenais partneris - Dagdas pilsētas un pagastu apvienība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Publikāciju sagatavoja: Projekta koordinators, Dagdas pilsētas PII “Saulīte” vadītāja Ieva Baldiņa

Aiziet!
       No 2024. gada marta mūsu iestāde ir uzsākusi pārrobežas projekta “Capacity building and development of necessary competences for working with special needs children in Latvian and Lithuanians kindergartens” (Kapacitātes stiprināšana un nepieciešamo kompetenču attīstīšana darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos) / ”Colorful emotions” LL-00009 (Krāsainās emocijas) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Interreg VI-A Latvijas – Lietuvas programmas 2021. – 2027. gadam ietvaros, kuras mērķis ir veicināt Programmas reģionu ilgtspējīgu un saliedētu sociālekonomisko attīstību, padarot tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, mācībām, darbam un tūrismam.
   Projekta vispārējais mērķis ir veidot kapacitāti un sadarbību nepieciešamo kompetenču attīstīšanai darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām Latvijas un Lietuvas bērnudārzos.
      Projekta “Colorful emotions” mērķis ir uzlabot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu prasmes Latvijas un Lietuvas bērnudārzos, risinot kvalificēta personāla trūkumu bērniem ar īpašām vajadzībām un veicinot iekļaušanu.
    Integrējot zinātniski pierādītas metodikas un terapijas, projekta partneri cenšas uzlabot izglītību un emocionālo labsajūtu bērnudārzos, risinot tādus izaicinājumus kā hiperaktivitāte, kustību un uzvedības traucējumi, autisms. Turklāt viņi sniedz psiholoģisku atbalstu pedagogiem un kopienām, apzinoties emocionālās problēmas, ar kurām viņi saskaras. Šī holistiskā pieeja izceļ projektu, uzsverot visaptverošu stratēģiju iekļaujošas izglītības veicināšanai bērnudārzos un pozitīvas emocionālās veselības veicināšanai visiem iesaistītajiem.
    Specializētas apmācības, adaptīvi materiāli, kopienas iesaistīšana un sadarbība starp projekta partneriem veicinās iekļaujošākas mācību vides, pārveidojot parastos bērnudārzus iekļaujošās telpās. Rezultātā bērnudārzi Dagdā – Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, Visaginā - Visaginas nursery-kindergarten "Auksinis Gaidelis", Panevēžā - Panevėžys nursery-kindergarten "Rūta" un Krāslavā - Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde „ Pienenīte” būtiski uzlabos mācību pieredzi bērniem ar īpašām vajadzībām, vienlaikus izaicinot esošos uzskatus un mazinot aizspriedumus.
    Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējais projekta budžets ir 300.900,00 euro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 240.720,00 euro.
     Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild projekta galvenais partneris - Dagdas pilsētas un pagastu apvienība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


Publikāciju sagatavoja: Projekta koordinators, Dagdas pilsētas PII “Saulīte” vadītāja Ieva Baldiņa