Atnāca rudens un pēc tradīcijas  septembrī “’Taurenīšu” grupas  bērni bija paaicināti uz Dagdas bērnu bibliotēku , lai iepazīstināt ar jaunajām grāmatām . Bērniem bija iespēja iepazīties ar bibliotekāra darbu, aplūkot grāmatas .
Tā kā šogad latviešu dzejniecei Inesei Zanderei svinēja jubileju , bērniem bija piedāvāts noskatīties multfilmas uzņemtas pēc dzejnieces dzejoļiem.
Katru gadu mūsu grupa piedalās “’Bērnu žūrijas’’ grāmatu lasīšanā, tāpēc bibliotēkas vadītāja Ilona Bronka iepazīstināja ar jauno grāmatu kolekciju.
Tad bērniem bija piedāvāts piedalīties radošajā darbnīcā – ar rudens krāsainām lapām aplicēt pūcīti. Visi tika galā ar darbu un saņēma daudz pozitīvu emociju.
Vislielāko interesi izraisīja spēļu mašīnu izstāde.
Grupas “’Taurenīši” bērni  un skolotājas grib pateikties Ilonai Bronkai par ilggadējo sadarbību , kas veicina bērnu interesi par grāmatām un grāmatu lasīšanu.