Labo darbu nedēļas ietvaros šodien Dagdas vidusskolas 12.klases skolēni palīdzēja sporta un mūzikas skolotājām vadīt rotaļnodarbības.