Spoža rudens saulīte pamudināja mūs doties uz savu laukumu, kur varējām attīstīt savas matemātiskās prasmes. Skaitīšanai  izmantojām dabas materiālu-koku zarus un lapas, ar kuru palīdzību skaitījām un salīdzinājām .Pārrunu ceļā noskaidrojām , kā veidojas  koku zari un lapas. Atkārtojām koku lapu krāsu un noteicām lapas lielumu. Savāktās lapas izmantojām nākošās dienas aplicēšanas nodarbībā.