Kopā ar Ričiju Rū dejojām, dziedājām, gājām jautrās rotaļās un ēdām svētku cienastu.