Janvāra mēnesī grupas ‘’Mārītes’’ bērni turpināja iepazīties ar ziemas parādībām un ziemas priekiem. Vērojām puteni, atkusni, salu un snigšanu. Šīs parādības gan atdarinājām, gan zīmējām, gan veidojām rotaļdarbību laikā. Iepazināmies ar cilvēka ķermeņa daļām, piedaloties dažādās muzikālās- kustību rotaļās un pildot praktiskos darbiņus. Vingrinājāmies iegaumēt sev nozīmīgus burtus.