Dažādās aktivitātes mēneša tēmai''Ūdens-dzīvības pamatā''.
     Marta mēnesis bērniem ritēja izzinot ūdens pasauli.Bērni mācījās izprast,ka ūdens atrodas visos dzīvos organismos un bez ūdens nebūtu dzīvības uz planētas Zeme.Bērni eksperimentējot un vērojot dabā, uzzināja ūdens pārvērtības un tā īpašības.Uzzināja ūdens nepārtraukto ceļojumu,nokrišņu veidošanos.
   Bērni piedalījās VENDEN rīkotajā zīmējumu konkursā''Ūdens mūsu pasaulē''akcentējot savos darbos ūdens nozīmi.
  Noskaidrojām, kādam nolūkam cilvēki izmanto ūdeni - pārtikai, higiēnai, ūdens kā pārvietošanās līdzeklis, ūdens kā atpūtas līdzeklis. Bērni secināja -ūdens dzīvības pamats.
Gr. ,,Ežuki” skolotājas